Skip to content

Workshop

Skab gode relationer
gennem hele livet

“Hvordan styrkes engagementet og relationerne
blandt de frivillige eller kollegerne”

Er jeres organisation gået lidt i stampe og mangler energi? Eller mister I de frivillig arbejdskræfter I havde håbet på skulle overtage og drive det videre, efterhånden som ”Tordenskjolds Soldater” takker af?

Har I lyst til at kickstarte organisationen med fornyet energi og engagement og med større fokus på hvad der fastholder de frivillige eller kolleger der bidrager?

Har I lyst til at kickstarte organisationen med fornyet energi og engagement og med større fokus på hvad der fastholder de frivillige eller kolleger der bidrager?

Er I klar til at lave en skarp plan for hvordan I kan komme videre og redefinere det I er gode til og stolte af?

Tør I høre sandheden om hvordan andre ser jer – og tør I gøre noget ved det?

Er I klar til at lave en skarp plan for hvordan I kan komme videre og redefinere det I er gode til og stolte af?

Tør I høre sandheden om hvordan andre ser jer – og tør I gøre noget ved det?

Pil-orange
Pil-orange
Pil-orange

Så er denne workshop for jer

Workshoppens varighed

3-6 timer afhængig af behov og rammer. Det kan være en aften, en hverdag eller en weekenddag hvor foreningens frivillige mødes.

Sådan foregår det

På en aften- eller dagsworkshop vil I sammen med Sune kigge på processer og kulturer i jeres organisation. Samt hvad I kan gøre for at facilitere bedre rammer for større engagement og styrkelse af relationerne. Dette gøres igennem praktiske øvelser og brainstorm i grupper samt fælles dialog, ved at kigge på:

Processer og kultur som den ser ud i dag:

Beskrivelse af foreningen og dens processer og kulturer.

Hvordan motiveres de frivillige forskelligt ”over tid”?

Hvad er foreningens vigtigste ”synergier” og ”allergier”?

Hvilke aktiviteter/opgaver har I at tilbyde der ikke kræver at man giver sig 100%?

Processer og kultur som I godt kunne tænke jer det så ud:

Hvordan vil I gerne have at jeres forening ud om tre år?

Hvilke tilbud/opgaver har I til forskellige niveauer af engagement?

Hvad gør det ekstra fedt at være frivilligt i foreningen

Gevinstrealisering og gevinstejere:

Hvordan kommer I hen til målet?

Hvilke aktiviteter skal sættes i gang først?

Mål for hvornår og hvordan I ved at indsatsen har båret frugt.

Afhængig af tiden I sætter af til det, kan I arbejde med et mere eller mindre afgrænset område eller tema. Undervejs vil der være teoretiske oplæg fra Sune om hvordan man kan facilitere rammer for gode relationer. Disse oplæg tager udgangspunkt i Sune’s bog “Gode relationer kræver mere end kaffe”.

Forventet output

En handlingsplan med gevinstkort og gevinstejere, der beskriver hvilke initiativer I ønsker at igangsætte, hvem der har bolden på at drive dem i mål og hvilken gevinst I forventer at det skal give.

Eksemplarer-20

Pris

Som rettesnor koster en workshop 6.000 – 12.000 kr. plus transport efter Statens høje takst. Inklusiv i denne pris udleveres 20 eksemplarer af ”Gode relationer kræver mere end kaffe”. Den endelige pris afhænger af antal deltagere, varighed og geografisk placering.

Bliv god til at skabe relationer mellem mennesker

Læs Sunes Lohses nye bog om at facilitere møder mellem mennesker, der styrker deres motivation til at bidrage til fællesskabet og det, der udrettes i en gruppe.

BOOK WORKSHOP

Har du spørgsmål, forslag til samarbejde eller andet, kan du kontakte:

Sune Lohse
E-mail: [email protected]
Tlf.: 40 878 878

Facebook-ikon
Linkedin-ikon