Skip to content

Mit projekt

Vi har fokus på det forkerte i børne­opdragelse

I Danmark har forældre, lærere, politikere og meningsdannere stort fokus på, at vores børn bliver fagligt dygtige. At de bliver dygtige til dansk, matematik og engelsk.

Problemet er, at det i erhvervslivet ikke er de vigtigste kompetencer at have. Hvis man spørger en HR-chef, er det derimod kompetencer som handlekraft, samarbejde og kommunikationsfærdigheder. Det er disse kompetencer, der i mange tilfælde bliver vægtet højst på cv’et.

Jeg ønsker med dette projekt og bogen Fremtidens Helte at flytte fokus i børneopdragelse, så vi på bedst mulig vis hjælper vores børn med at opnå de kompetencer, de faktisk har brug for. At forældre får de nødvendige værktøjer til at give børnene et godt fundament.

For at flytte dette fokus er der behov for konkrete handlinger. Det kunne fx være:

  • En eksamen i nogle af disse temaer i Folkeskolen. En eksamen i handlekraft, i ledelse og samarbejde eller dialog og aktiv lytning. Så bliver det lige så relevant for forældre at træne disse færdigheder med deres børn, som det i dag er at terpe tyske gloser.
  • Politiske signaler om, at lærere, pædagoger, eksperter og meningsdannere godt må synes noget om og give feedback til forældrenes opdragelse. I dag er det et tabu at blande sig i forældrenes opdragelse. Lærere foreslår kun, at man bruger ekstra tid på at støtte sit barn med matematiklektierne, men giver ikke vejledning i, hvordan man gør sit barn mere handlekraftigt. De samme uskrevne regler gælder i øvrigt også forældre i mellem. Der er behov for, at vi som samfund hjælper hinanden med at klæde vores børn godt på til voksenlivet.
  • De politiske partier bør have en forældreordfører, der kan sætte fokus på forældrerollen, opdragelse og dannelse.
  • Udarbejdelse af en ”opdragelseskanon”, hvor en række eksperter forholder sig til, hvad god opdragelse er.

Mit mål med dette projekt er naturligvis ikke kun at ændre samfundsdebatten, for det, der er afgørende, er den konkrete opdragelse. Den måde forældre griber opdragelsen an på. Og mit input til netop denne opdragelsessituation kan man læse mere om i bogen Fremtidens Helte skabes i dag.

Med venlig hilsen
Sune Lohse

Capture4

Læs bogen

– og skab fremtidens helte

En bog om kompetencedannelse, der gør dit barn handlekraftig, forandringsparat og positiv. Træn 10 kompetencer, 70 konkrete ideer og 30 øvelser med dit barn.

Gratis-uddrag-tekst

Læs kapitel 1 om ligefrem kommunikation

MANIFEST

Fremtidens helte er børn i dag
– og vores opdragelse er afgørende…

 … for at de bliver vellidte og respekterede. At de bliver handlekraftige og forandringsvillige. Og i det hele taget opnår et liv, de er tilfredse med. Det ønsker de fleste af os, på vores børns vegne. Men det kræver handling fra vores side.

Dette forældremanifest udstikker retningslinjer for, hvordan jeg mener, man som forælder bør agere i opdragelsen af sit barn. Fokus er altså på, hvordan du gennem dine handlinger kan give dit barn det bedste fundament.

Klik på overskrifterne for at læse mere.

KONTAKT MIG

Har du spørgsmål, forslag til samarbejde eller andet, kan du kontakte:

Sune Lohse
E-mail: [email protected]
Tlf.: 40 878 878

Facebook-ikon
Linkedin-ikon
Dit navn(Required)