Skip to content

Manifest

Fremtidens helte er børn i dag …

– og vores opdragelse er afgørende…

 … for at de bliver vellidte og respekterede. At de bliver handlekraftige og forandringsvillige. Og i det hele taget opnår et liv, de er tilfredse med. Det ønsker de fleste af os, på vores børns vegne. Men det kræver handling fra vores side.

Dette forældremanifest udstikker retningslinjer for, hvordan jeg mener, man som forælder bør agere i opdragelsen af sit barn. Fokus er altså på, hvordan du gennem dine handlinger kan give dit barn det bedste fundament.

Klik på overskrifterne for at læse mere.

Capture4

Læs bogen

– og skab fremtidens helte

En bog om kompetencedannelse, der gør dit barn handlekraftig, forandringsparat og positiv. Træn 10 kompetencer, 70 konkrete ideer og 30 øvelser med dit barn.

Gratis-uddrag-tekst

Læs kapitel 1 om ligefrem kommunikation

FREMTIDENS HELTE


COPYRIGHT © 2021 SUNE LOHSE